Istorijat

Akcionarstvo društvo Hemijska industrija „Panonija“ osnovano je 1948. godine u Pančevu pod nazivom „Gradska radionica sapuna i sveća“, a od 1975. godine menja ime u „Panonija“ pod kojim i danas posluje.
Tokom svih godina poslovanja proizvodni program preduzeća zasniva se na izradi hemijskih proizvoda namenjenih za održavanje čistoće u domaćinstvu i industriji, a isti se razvija i prema zahtevima tržišta i razvoju tehničkih i ljudskih potencijala.
Pored proizvodnih pogona, magacina i upravne zgrade u Pančevu, „Panonija“ poseduje dva magacina gotove robe u Kraljevu i Nišu, a u Crnoj Gori posluje preko poslovne jedinice „Podgorica“ u Podgorici.

Misija

Stvaranje kvalitetnih proizvoda namenjenih održavanju lične higijene i higijene u domaćinstvu i industriji. Jačanje poslovne sposobnosti Panonije u odnosu na sposobnosti konkurencije.
Ispunjenje zahteva korisnika i povećanje njihovog zadovoljenja kroz stalno podizanje nivoa kvaliteta proizvoda i poslovnog sistema u celini.

Vizija

Pozicioniranje Panonije u Srbiji medju tri vodeća proizvodjača sredstava namenjenim održavanju lične higijene i higijene u domaćinstvu i industriji.Panonija će biti medju pet vodećih proizvodjača u regionu. Povezivanje sa multinacionalnom kompanijom kao strateškim partnerom. Primena savremenog načina rada, poslovanja i stvaranja profita koji će biti na nivou na kome se nalaze svetske firme iz istih ili srodnih industrijskih grana.